vier velden traject

Door vanuit vier verschillende perspectieven het eigen leven te beluisteren, komt er ruimte in je vraag en dient zich een antwoordrichting aan. 

Zes gesprekken met een tussenpoos van twee weken.

Eerste gesprek kennismaken en vraag verhelderen

Dan vier gesprekken waarin we de

levensgebieden onderzoeken

  • fysiek & omgeving

  • energie & gewoontes

  • drijfveren en gewoontes

  • keuzes & besluiten

Het zesde gesprek is het oogstgesprek, waarin we de antwoordrichting van de vraag gaan ontdekken.

Gespreksduur traject 6 x 1 uur Kosten 450 euro